Allt om skrivande

Läskunnighet – en mänsklig rättighet

Av Gunnel Saric

GunnelLastWTänk om man aldrig hade haft möjlighet att ta del av allt det underbara som det skrivna ordet kan förmedla, alla dessa spännande nya världar som öppnar sig i en bra bok, de känslor, insikter och nya infallsvinklar en duktig författare kan ge läsaren och som berikar hela ens värld. Eller om man varit utan all den information och kunskap som vi är vana vid att få via tidningar, faktaböcker m.m. För oss är det en självklarhet att kunna ta del av all världens litteratur och skriftlig information, men för en stor del av världens befolkning är det inte så.

Enligt FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna är alla födda fria med lika värde och rättigheter. Alla har rätt till undervisning och rätt att kunna ta del av kultur och vetenskap. Tyvärr har vi långt kvar till att infria dessa mål. Enligt Unesco finns det idag närmare 770 miljoner analfabeter i världen, varav de flesta är kvinnor. Lite glädjande är det dock att sedan 1970 har analfabetismen minskat lite mer bland kvinnorna än bland männen. Glädjande både för att det visar på en tendens mot jämlikhet, men också för att dessa kvinnor som lärt sig läsa, lättare kan förmedla denna kunskap till sina barn eftersom det oftast är de som har den dagliga kontakten med dem. Ett litet barn som kommer i kontakt med böcker hemifrån är nog mer benägen att studera än ett barn som aldrig sett en bokstav. Kvinnorna, som oftast sköter hemmen, kan också på så sätt få bättre information om hälso– och sjukvård, och om hygien vilket ökar möjligheterna för deras barn att överleva.

Henning Mankellskrev en intressant artikel i Expressen (28-4-99) ”ABC är seklets viktigaste bok” som handlar om analfabetismen och där han benämner den en pest. Han undrar hur många liv som kunnat sparas om människor haft förmågan att läsa om hur hiv sprider sig. Hur ska personer kunna förstå vad som händer dem och varför om de inte kan läsa? Därför, menar Mankell att ABC – boken är seklets viktigaste bok och det är ur den här synvinkeln lätt att hålla med om. Vem minns inte dessa illustrerade bokstäver och glädjen när figurer blev begripliga. Den stolthet man kände då är något som alla barn bör få uppleva liksom den spänning som sagoböckerna man själv läste gav. Henning Mankell uppmanar därför sina författarkollegor att vid nästa års Världsboksdag i Göteborg avsätta en del av firandet till kampen mot analfabetismen så att ABC-boken kan bli en självklarhet för alla världens barn.

Vad kan vi då göra för att bekämpa denna ”pest”? Det är, enligt Mankell endast en fråga om vilja, pengar och målmedvetet arbete och i de flesta fall är det nog så.

Analfabetismen är inte bara ett stort socialt problem som vidgar klyftorna mellan fattiga och rika länder, utan också ett hot mot demokratin i världen då rätten till åsikts – och yttrandefrihet inte kan utnyttjas fullt ut om man inte kan skriva eller läsa. För att ett land ska kunna kalla sig demokratiskt måste (nästan) hela den vuxna befolkningen vara läskunnig, så att de kan ta del av all den information som behövs för att kunna välja ”sitt” parti. Om de inte kan läsa är de ett lätt offer för röstjägare eller annan form av påtryckare. Så om analfabetismen försvinner ökar chanserna för demokratin och det är väl något vi alla önskar.

Att växa upp i en värld utan böcker kan liknas vid att växa upp på en avlägsen ö utan annat land i sikte – och ingen möjlighet att komma därifrån. Så låt oss bygga båtar för alla dessa analfabeter och ge dem möjlighet att se resten av världen. Det borde väl inte vara så svårt.

Gästkrönikör

Webbtidningen Allt om skrivande bjuder regelbundet in gästkrönikörer som delar med sig av sin kunskap. Åsikterna i krönikan/artikeln är skribentens egna.

One thought on “Läskunnighet – en mänsklig rättighet

  • Du har så rätt, att läsa och skriva är en mänsklig rättighet. Just nu pågår en undersökning i Europa som handlar om hälsa och åldrande. Respondenterna får svara på många frågor, bl.a. om deras läs- och skrivkunskaper. Här i Sverige har jag dock ännu inte stött på någon som inte har tillräckliga kunskaper då jag är ute och gör intervjuer.

    Svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.