Bloggande

Tänk efter och förebygg med IT-policy innan du bloggar om jobbet

Av Annika Wihlborg

I takt med att allt fler bloggar på sin fritid ökar behovet av att bringa klarhet i vad lagen säger angående vad bloggare får skriva om sitt professionella liv och sin arbetsgivare.

Behöver man skriva sekretessavtal med sina medarbetare - Foretagande.se– Överväg om det verkligen är värt risken att i värsta fall förlora ditt jobb om du bloggar om din arbetsplats. Eftersom bloggande är ett relativt nytt fenomen rent juridiskt så är gränsdragningarna mellan vad som är tillåtet och inte tillåtet ofta oklara. Gränserna varierar dessutom mellan olika arbetsgivare. Somliga arbetsgivare har en strikt policy angående medarbetares privata bloggande på arbetstid, medan andra har en mer tillåtande syn, säger Ida Christensson, advokat på Advokatfirman Vinge.

Rent juridiskt har du större möjligheter att dela med dig av ditt jobb och dina åsikter på din blogg om du är anställd inom offentlig sektor. Enkelt sammanfattat beror detta på att yttrandefriheten i många fall väger tyngre än lojalitetsplikten mot arbetsgivaren när det är staten som är arbetsgivare. För den som arbetar inom privat sektor är det generellt sett striktare och arbetsgivaren har möjlighet att ställa högre lojalitetskrav på sina anställda, vilket innebär att många företag är restriktiva mot bloggande och privat internetanvändning på arbetstid.

Blogga aldrig i affekt
Det illustreras t.ex. av rättsfallet med polismannen som blev känd genom sin blogg ”Farbror Blå”. Polismannen avskedades, men domstolen kom fram till att arbetsgivaren inte haft rätt att säga upp honom eftersom man ansåg att bloggandet skedde på fritiden och inte hade någon direkt koppling till hans yrkesutövning.

Ida Christensson rekommenderar bloggare att aldrig blogga i affekt. Den som är upprörd eller missnöjd över något på jobbet gör klokt i att inte uttrycka sitt missnöje på internet. Underskatta inte bloggens genomslagskraft, det du skriver på nätet har en tendens att sprida sig snabbt. Det är dessutom svårt att radera det du skrivit, även om du ångrar dig i efterhand så lämnar din blogg outplånliga digitala spår.

Stort utrymme för det du gör som privatperson
Det man ser i den praxis som finns är att det är stor skillnad på vad man kan säga i egenskap av anställd och vad man kan säga i egenskap av privatperson. Vad du bloggar om på din fritid är i regel din ensak och inget som arbetsgivaren har synpunkter på så länge det inte får negativa konsekvenser för arbetsgivaren. Om du vill undvika att hamna i konflikt med din arbetsgivare på grund av din blogg är det därför ett bra tips att vara tydlig med att hålla bloggen privat. Skriv inte vem din arbetsgivare är eller om specifika detaljer om ditt jobb som gör att andra kan förstå var du arbetar. Om du vill skriva om ditt arbete kan du många gånger beskriva det utan att läsarna förstår exakt vilket företag det är fråga om.

Lägg resurser på att ta fram en tydlig IT-policy
Arbetsgivares främsta förebyggande verktyg är verksamhetens IT-policy, som reglerar hur medarbetarna kan och får använda företagets IT-utrustning. Specificera tydligt vad som är okej och inte okej att skriva om verksamheten och enskilda medarbetares arbetsuppgifter och i vilken utsträckning de anställda får använda internet i privat syfte under arbetstid. På så vis reder ni ut eventuella oklarheter från medarbetarnas sida och har lättare att visa när någon brutit mot policyn.

– Medarbetares grundläggande lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren styr, i kombination med yttrandefriheten och enskilda arbetsgivares IT-policy, vad medarbetare får blogga om sin arbetsplats och sin vardag på jobbet. Medarbetare som utrycker sig på ett sätt som vid upprepade tillfällen bryter mot lojalitetsplikten kan förlora sitt jobb även om det krävs ganska mycket för att det ska gå så långt. Den som överväger att blogga eller skriva om sitt jobb på sociala medier bör därför ha bra koll på regelverket innan man agerar, säger Ida Christensson.

Advokat Ida Christensson tipsar- så bloggar du inom lagens gränser

  • Häng inte ut andra personer med namn eller bild. Om du skriver något som är kränkande för en annan individs personliga integritet riskerar du att bryta mot personuppgiftslagen. Är dina anklagelser av det grova slaget kan du också riskera att göra dig skyldig till förtal.
  • Publicera bara bilder som du själv har tagit eller som du vet att du har fotografens rätt att publicera eftersom du annars riskerar att bryta mot upphovsrättslagen.
  • Håll koll på ditt kommentarsfält. Som innehavare av en blogg med kommentarsfält är du skyldig att ta bort kommentarer som kan utgöra t.ex. hets mot folkgrupp eller barnpornografibrott.

Gästkrönikör

Webbtidningen Allt om skrivande bjuder regelbundet in gästkrönikörer som delar med sig av sin kunskap. Åsikterna i krönikan/artikeln är skribentens egna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.